Mẫu đăng ký
* required field
**Please complete all sections in English only**
No. 1
Thông tin liên hệ
Chức danh *
Tên *
Họ *
Tên Công ty *
Chức vụ *
Quốc tịch *
Quốc gia *
Mã quốc gia *
Số di động *
Địa chỉ email *
No. 2
Thông tin liên hệ
Chức danh *
Tên *
Họ *
Tên Công ty *
Chức vụ *
Quốc tịch *
Quốc gia *
Mã quốc gia *
Số di động *
Địa chỉ email *
No. 3
Thông tin liên hệ
Chức danh *
Tên *
Họ *
Tên Công ty *
Chức vụ *
Quốc tịch *
Quốc gia *
Mã quốc gia *
Số di động *
Địa chỉ email *
No. 4
Thông tin liên hệ
Chức danh *
Tên *
Họ *
Tên Công ty *
Chức vụ *
Quốc tịch *
Quốc gia *
Mã quốc gia *
Số di động *
Địa chỉ email *
No. 5
Thông tin liên hệ
Chức danh *
Tên *
Họ *
Tên Công ty *
Chức vụ *
Quốc tịch *
Quốc gia *
Mã quốc gia *
Số di động *
Địa chỉ email *
Điều khoản & Điều kiện và Chính sách quyền riêng tư*
Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân mà tôi đã cung cấp và tuyên bố đồng ý với các quy định bảo vệ dữ liệu trong tuyên bố chính sách bảo mật dữ liệu. https://www.vnuasiapacific.com/privacy-policy/
Tôi chấp nhận rằng sau khi đăng ký ILDEX Vietnam, cùng địa điểm với HAN Select Vietnam, Ban tổ chức có thể liên hệ với tôi để cung cấp các thông tin cập nhật, khuyến mãi liên quan và thông tin về các sự kiện trong tương lai. Nhà tài trợ/ đối tác sự kiện cũng có thể liên hệ với tôi về sản phẩm và dịch vụ của họ.


Please wait and avoid hitting any button as it might delay the transaction!!!